Tolkning

Som autoriseret tyrkisk tolk og kurdisk tolk har jeg tidligere tolket for en bred kreds af brugere:

  • Rigspolitiet, herunder udlændingeafdelingen i Københavns Politi, Politiet i Sandholm og lokale politikredse
  • Udlændingestyrelsen, herunder i Ryesgade og Sandholm
  • Udenrigsministeriet og Justitsministeriet
  • Flygtningenævnet og domstole
  • Advokater og erhvervslivet
  • DR: TV Avisen, Horisont, TV2, Jyllands-Posten og TV Danmark
  • Kommunale og regionskommunale institutioner osv.