Orhan Dogru

Statsautoriseret translatør og tolk

Orhan Dogru

Autoriseret translatør og tolk

Som autoriseret tyrkisk tolk og kurdisk tolk tolker jeg for en bred kreds af brugere:

Rigspolitiet, herunder udlændingeafdelingen i Københavns Politi, Politiet i Sandholm og lokale politikredse

Udenrigsministeriet, Justitsministeriet

Udlændingeservice, herunder i Næstved og Sandholm

Flygtningenævnet

Domstole, advokater og erhvervslivet

DR: TV Avisen, Horisont, TV2, Jyllands-Posten og TV Danmark

Kommunale og regionskommunale institutioner osv.