Orhan Dogru

Statsautoriseret translatør og tolk

Orhan Dogru

Autoriseret translatør og tolk

Som autoriseret tyrkisk tolk og kurdisk tolk tolker jeg for en bred kreds af brugere:

  • Rigspolitiet, herunder udlændingeafdelingen i Københavns Politi, Politiet i Sandholm og lokale politikredse
  • Udenrigsministeriet, Justitsministeriet
  • Udlændingeservice, herunder i Ryesgade og Sandholm
  • Flygtningenævnet
  • Domstole, advokater og erhvervslivet
  • DR: TV Avisen, Horisont, TV2, Jyllands-Posten og TV Danmark
  • Kommunale og regionskommunale institutioner osv.