Orhan Dogru

Statsautoriseret translatør og tolk

Orhan Dogru

Autoriseret translatør og tolk

Både de skriftlige og mundtlige tolkeopgaver afregnes som udgangspunkt efter Justitsministeriets gældende takster for translatører og tolke. De skriftlige opgaver afregnes efter linjetakst og tekstens sværhedsgrad. Ved mundtlige opgaver beregnes der endvidere transport- og kørselsgodtgørelse efter statens gældende satser.

 Kontakt mig venligst på 28408596 eller send dit materiale til mailadressen orhan@orhan.dk.

Arbejde: Tolkeservice Danmark ApS, Glostrup Torv 4, st. th, 2600 Glostrup.

.