Orhan Dogru

Statsautoriseret translatør og tolk

Orhan Dogru

Autoriseret translatør og tolk

Jeg er beskikket af den danske stat, herunder Udenrigsministeriet og andre ministerier og institutioner med titel af dansk-tyrkisk statsautoriseret translatør og tolk.

Således er jeg også godkendt med samme beføjelser som autoriseret tolk og oversætter mellem sprogene dansk og tyrkisk af den tyrkiske ambassade og det tyrkiske konsulat i København.

Tyrkisk tolk, dansk-tyrkisk tolk, tyrkisk - dansk tolk og oversætter. Statsautoriseret tyrkisk translatør.

I denne egenskab udfører jeg autoriserede og bekræftede oversættelser af alle teksttyper til brug hos alle offentlige myndigheder i Danmark, den tyrkiske ambassade i København og den danske ambassade i Ankara samt oversættelser fra tyrkisk til dansk, som anerkendes af myndighederne i Sverige og Norge.

Globaliseringen og den store repræsentation af grupper med tyrkisk og kurdisk baggrund i Danmark gør Tyrkiet til en vigtig aktør i forhold til danske virksomheder og privatpersoner, hvilket skaber et behov for at kunne trække på folk, der har et ben i begge lejre både sprogligt og kulturelt. 

jeg tilbyder også oversættelse af tekst til fuldmagter, som skal legaliseres i Udenrigsministeriet eller bekræftes hos en notar i Danmark eller det tyrkiske konsulat i København.

Desuden tilbyder jeg:

  • Foredrag om mit forfatterskab og virke som oversætter; baggrunden for mine egne værker og oversatte bøger, min skriveproces, kultur og historie i tyrkisk og kurdisk litteratur.
  • Foredrag og undervisning på gymnasier og universiteter om kurdisk og tyrkisk litteratur, det politiske og økonomiske system i Tyrkiet, idet jeg ligeledes påtager mig censorhverv.
  • Overfor virksomheder: sprogundervisning, rådgivning og konsulentbistand vedr. retlige, skatte- og erhvervsmæssige forhold i Tyrkiet, herunder investering, markedsføring og produktudvikling på det tyrkiske marked lige.